pl en ar

30.03.2015
WIEŻA CZARÓW
VITORIO TO (US) x WIEŻA MARZEŃ (PL)

Informacje


właściciel: Klikowa Arabians (PL)

hodowca: SK Michałów (PL)

ród męski: Mirage or.ar. 1919, hod. Anazeh Sebaa (B)

linia żeńska: Szweykowska ~1800, hod. Sławuta (PL)

WIEŻA CZARÓW
RODOWÓD


Vitorio TO (US) DA Valentino (US) Versace (US) Fame VF (US)
Precious as Gold (US)
DA Love (US) Padrons Psyche (US)
Magnifficaa FA (US)
Sol Natique (US) Solstice (US) Salon (SU)
Passionate (US)
Natique (US) Nabor (SU)
Ruzica (GB)
Wieża Marzeń (PL) Ekstern (PL) Monogramm (US) Negatraz (US)
Monogramma (SU)
Ernestyna (PL) Piechur (PL)
Erwina (PL)
Wiaźma (PL) Arbil (PL) Banat (PL)
Arba (PL)
Wizja (PL) El Paso (PL)
Warmia (PL)

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić